Waardige dienaren

Spreker: 
Orlando Bottenbley
Audio: 
Datum: 
zon, 15/05/2022

Preek gehouden tijdens de eredienst waar we stil mochten staan bij 35 bediening in de gemeente door Miel en Rietje