Samenkomsten

Contacten

Miel de Rechter | Voorganger | +31 (0) 475 4977 82

De eredienst op zondagmorgen heeft een drieledig doel:

  1. De Heere God te aanbidden (Ps 100:1-5)
  2. Door middel van de Woordverkondiging de broeders en zusters toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Degenen die in de samenkomst voorgaan hebben hierin een dienende taak (2 Tim 3:16-4:5)
  3. Priesterschap van alle gelovigen. De bijzondere status die wij bij onze wedergeboorte ontvangen hebben is onder andere die van het priesterschap (1 Pe 2:4-5). Er is dus geen aparte klasse meer van priesters, zoals in het Oude Testament, maar iedere gelovige heeft de status 'priester'. In de eredienst is ieder gemeentelid die ochtend hier dus op afgestemd. Het doel is, dat elk gemeentelid zijn priesterlijke dienst (aanbidding en lofprijzing) kan uit oefenen en zo dit gezamenlijke priesterschap gestalte krijgt in de eredienst.

 

Agenda

2024-07-21 10:30 Eredienst
2024-07-28 10:30 Eredienst
2024-08-04 10:30 Eredienst