Geschiedenis

Onze gemeente is gesticht door Cork en Teri Albright. Zij waren Amerikaanse zendelingen met de opdracht vanuit de plaatselijke gemeenten die hen uitgezonden hebben, om in Nederland gemeenten te stichten.

Onze gemeente is officieel op 21 augustus 1983 gesticht. Op 17 mei 1987 werden de eerste oudsten aangesteld. Nadat in deze plaatselijke gemeente oudsten waren aangesteld, zijn Cork, Teri en hun kinderen samen met een aantal andere echtparen uit Weert en omgeving, naar Weert gegaan om hier ook een gemeente te stichten. Vandaar is Cork naar Valkenburg gegaan om wederom een gemeente te bouwen.

Miel de Rechter, een van de broeders die in 1987 als oudste is aangesteld, is in de jaren daarna steeds meer als "meerdere onder de gelijken" erkend door de gemeente. Als gemeente hebben wij dit bevestigd door hem op 21 april 2008 aan te stellen als onze voorganger.

In januari 2022 hebben wij Jeroen Timmermans, die tot dan toe al een aantal jaren als oudste had gediend, aangesteld als opvolger van Miel en nieuwe voorganger van onze gemeente. In september 2023 is Jeroen teruggetreden als voorganger en is Miel opnieuw aangesteld als voorganger van de gemeente. Samen met Rietje is hij steeds meer landelijk werkzaam in het coachen en onderwijzen van oudsten, voorgangers, christelijke leiders en hun echtgenotes.

Het is een bijzonder voorrecht om te benoemen dat wij naar een bijbels voorbeeld zoals beschreven in Handelingen 13 ontstaan zijn. Hier werden Paulus en Barnabas door de gemeente te Antiochië uitgezonden met de opdracht gemeenten te stichten. Hun visie was gemeenten te stichten, oudsten aan te stellen en daarna verder te gaan. Dit principe wordt vandaag, 2000 jaar later, nog steeds toegepast. Ook de landelijke bediening van Miel en Rietje wordt gedragen vanuit onze gemeente. Dit doen wij volgens de richtlijnen die Handelingen 13 geeft voor christelijke bedieningen die hoofdzakelijk buiten de plaatselijke gemeente opereren.

Wij volgen de Bijbel als het gezaghebbende Woord van God. De manier waarop wij als gemeente geboren zijn en dit Bijbelse principe om vanuit de plaatselijke gemeente gemeenten te stichten, en de Bijbelse richtlijn om bedieningen onder het gezag van de plaatselijke gemeente te laten opereren, geven ons de visie om dit zelf ook zo toe te passen. In het verleden hebben wij bijgedragen in het stichten van de gemeente te Weert. Nu doen  we dit door gemeentestichters te ondersteunen die op andere plekken aan het werk zijn, dichtbij én ver weg.

Wij blijven ons ernaar uitstrekken om gemeenten vanuit ons midden te stichten en andere plaatselijke gemeenten te ondersteunen in gemeenteopbouw en gemeentestichting.