Giften

Bankrekeningnummer

Giften kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL 15 RBRB 0691 6889 15 ten name van Stichting Financieel Beheer Christengemeente Roermond (voor algemene en specifieke giften)

Geven kan ook via Givt:

ANBI

De stichting is een door de belasting erkende ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en uw giften zijn dus aftrekbaar. Hieronver vindt u ons ANBI profiel:

Stichting Finiancieel Beheer Christengemeente Roermond

Algemene Informatie

Rechtsvorm Stichting
Statutaire naam Stichting Financieel Beheer Christengemeente Roermond
Zoeknaam Christengemeente Roermond
Statutaire zetel Roermond
KvK nummer 13042292
RSIN 809302561
Duidelijke beschrijving van doelstellingen a) Het inzetten van financiële middelen ten behoeve van de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus, alsmede de vorming tot een christelijke levenswandel; b) zorg te dragen voor samenkomstruimten waarin de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus alsmede de vorming tot een Christelijke levenswandel gestalte kan krijgen
Beleidsplan a) het bevorderen en ondersteunen van evangelisatie- en zendingsarbeid en onderwijs uit Gods Woord; b) het ondersteunen van gelovigen die werkzaam zijn in evangelisatie- en zendingsarbeid en in het geven van onderwijs uit Gods Woord; c) het ondersteunen van gelovigen en niet-gelovigen die in behoeftige omstandigheden verkeren; d) het huren van samenkomstlokalen en/of het in eigendom verwerven, in stand houden en exploiteren van een gebouw en/of woonhuis; e) het inzetten van overige wettige middelen waardoor kan worden bevorderd dat het doel van de stichting wordt bereikt
Uitgevoerde activiteiten Om een idee te krijgen van de activeteiten van onze gemeente verwijzen we graag naar de activiteiten in onze agenda en naar de meer dan 500 preken in ons preken archief. Tevens zijn de latere preken ook te zien op ons YouTube kanaal.
Beloningsbeleid Onze kerk werkt geheel met vrijwilligers, met uitzondering van de voorganger
Subcategorie I Godsdienstig
Subcategorie II Algemeen
Subcategorie III Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden   5
 
  Voorzitter G. van der Kamp
  Vice-voorzitter E.J. Kuiper
  Secretaris F. Fahner
  Penningmeester W. Verschuuren
  Algemeen bestuurslid M. van Heel
 
Is er een directie / dagelijks bestuur?   nee
Is er een persoon in dienst?   nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?   nee

Contact Informatie

Bezoek- & Postadres Burg. Mertensstraat 24, 6093 CB Heythuysen
Email / contact info@christengemeente-roermond.nl
Website www.christengemeente-roermond.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting Download

Overig

Doelgroep Algemeen
Werelddeel Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet Tot € 500.000