Uiterlijk zichtbaar wat innerlijk werkelijkheid is

Spreker: 
Miel de Rechter
Audio: 
Datum: 
zon, 22/11/2020