Ik ben God, de Almachtige! Wandel voor Mijn aangezicht en wees oprecht

Spreker: 
Miel de Rechter
Audio: 
Datum: 
zon, 08/01/2023