Het evangelie van Christus: Kracht Gods

Spreker: 
Miel de Rechter
Audio: 
Datum: 
zon, 17/01/2021

Jaarthema:     Het evangelie: Gods reddende kracht
Jaartekst:       want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek (Romeinen 1:16)

Thema preek: Het evangelie van Christus: Kracht Gods               

Het lied na de preek kunt u hier beluisteren: https://youtu.be/0czjb1Wze20