September 2011

Bulletin Date: 
maa, 05/09/2011

Beste broeders en zusters,

Een van de belangrijke waarheden en fundamenten van ons geloof is dat God alleen op grond van het kruis, het lijden van Christus zonde vergeeft. Dat verbijstert mensen. In de preek van zondag 28 augustus vertelde ik dat we in Heythuysen een evangelisatie actie hielden en mensen de video van Jezus konden aanvragen. Deze video werd bij hun thuis bezorgd en werd gevraagd of we hun telefonisch mochten benaderen om over deze video na te praten. Toen we deze vrouw daarna bezochten en vroegen wat zij van de video vond was haar antwoord: heel bijzonder, prachtige video. Een ding had voor haar in de video niet gehoeven en dat was de kruisiging van Jezus. “Een mens kon niet zo slecht zijn en zoveel zonde had zij nooit gedaan dat daarvoor iemand zou moeten sterven.” Regelmatig ontmoet ik mensen die zo denken. Waarom zou vergeving afhankelijk zijn van de dood van Christus? Waarom vergeeft God ons niet gewoon, zonder die noodzakelijkheid van het kruis? God houdt ons voor om elkaar te vergeven. Waarom kan God zelf niet in de praktijk brengen wat hij ons voorhoudt? Als ik iemand vergeef hoeft toch ook niemand te sterven. Waarom komt er zoveel bij kijken als God ons vergeven wil en waarom zegt God zelf dat het onmogelijk is om vergeving te ontvangen zonder “het offer voor de zonde” van Zijn Zoon?

Er zijn twee belangrijke antwoorden op deze vraag:

Als iemand zich voorstelt, dat God ons eenvoudig weg kan vergeven zoals wij anderen vergeven, dan heeft zo iemand de ernst van de zonde niet overwogen.

Het tweede antwoord is dat je geen rekening houd met Gods majesteit, Gods heiligheid, gerechtigheid en rechtvaardigheid.

Aan het kruis betaalde God in Zijn heilige liefde de grote prijs voor vergeving door Christus de volle straf van onze ongehoorzaamheid te laten ondergaan. Jezus droeg het oordeel zodat God ons vergeving kon schenken. Omdat wij vergeven zijn willen we de ander ook vergeven. Maar hoe?

Er zijn twee manieren om dit te doen en voor de ontwikkeling van onze gemeenschap is dit van groot belang dat we dit leren en toepassen. Je kunt zwijgen in liefde of in liefde het goede aanleren (vermanen). Twee belangrijke teksten zijn van belang als uitgangspunt als de één tegen de ander iets heeft of gezondigd heeft.

Om datgene wat je ervaart bespreekbaar te maken.

Matt 18:15 Maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe en wijs hem terecht tussen u en hem alleen; als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen.

En de tweede tekst Matt. 5:23,24 Als u dan uw gave op het altaar offert en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar bij het altaar achter en ga heen, verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug en offer uw gave.

Het initiatief gaat altijd van jezelf uit. Je kunt je niet verschuilen dat de ander maar eerst moet komen. Wat ook opvalt is dat je niet eerst met anderen over de ander spreekt. Het gesprek vindt plaatst “tussen u en hem alleen”.

Ik bid dat we dit in het komende seizoen hierin verder mogen groeien zodat Christus nog meer in ons zichtbaar wordt.

Gods rijke zegen gewenst.

Miel