Oktober 2018

Bulletin Date: 
vri, 26/10/2018

Geliefde broeders en zusters,

op zondag 21 oktober sprak ik over het leven van Lea. Een leven dat gekenmerkt wordt door afwijzing, moeite, pijn en vooral hunkering naar liefde van haar man Jakob. Deze hunkering wordt niet vervuld. Lea wordt, door haar vader gedwongen, in de huwelijks nacht zwaar gesluierd bij Jakob gebracht. Jakob die eigenlijk verwacht dat het Rachel is. Door een persoonsverwisseling wordt Jakob bedrogen. Zeer typerend omdat Jakob zijn vader door een persoonsverwisseling bedrogen heeft.

We hebben toen in de prediking naar de namen gekeken die Lea aan haar kinderen gaf. In 5 van de 6 namen van haar zonen komt tot uitdrukking haar hunkering naar liefde die maar niet wordt beantwoord.

Hier nogmaals de namen:

  • Ruben: Voorzeker, nu zal mijn man mij liefhebben.

  • Simeon: Omdat de HEERE gehoord heeft dat ik minder geliefd ben

  • Levi: Nu, ditmaal, zal mijn man zich aan mij hechten;

  • Juda: Ditmaal zal ik de HEERE loven.

  • Issakar: God heeft mij beloond, omdat ik mijn slavin aan mijn man gegeven heb.

  • Zebulon: ditmaal zal mijn man bij míj komen wonen,

Zoals u kunt lezen is de enige uitzondering de naam Juda.

Toen ik deze geschiedenis bestudeerde stelde ik mij de vraag waar is God? Waar is God als we pijn hebben en het duurt maar voort? Waar is God als je ongelukkig bent en eenzaam in je huwelijk en er komt na vele jaren geen verbetering? Waar is God in ons verdriet als dit maar voortduurt?

Wat mij erg bemoedigd heeft is dat God ziet en hoort. Hij ziet en verhoort Lea. (Gen 29:30 en Gen. 30:17). We mogen in ons verdriet en onze ellende altijd een beroep blijven doen op God en onze zorgen bij Hem neerleggen. Wij storten ons hart vaak eerder bij mensen uit dan bij God. Naarmate wij groeien in onze relatie met God zal er misschien ook een verschuiving plaats vinden in de rangorde van de zaken waarvoor we bidden. Wij gaan Hem zoeken om Wie Hij is en niet meer in de eerste plaats om wat wij nodig hebben. Dit laatste heeft te maken met ons ontdekken van Wie God is. In mijn leven heb ik ontdekt dat ik soms “lege handen” moet hebben om te ontdekken hoe goed de Heere God is en bij Hem te schuilen en alles van Hem (en dus niet van mensen) te verwachten.

David spreekt in zijn Psalmen meermaals over verzadigd worden, niet door het leven zelf of door omstandigheden of mensen, maar alleen door God (Psalm 63:4-8). Ook wanneer de lege handen van een huwelijk zonder liefde niet in die zin gevuld worden of je alleenstaand bent en schijnbaar niemand voor je wil kiezen, of als er in ziekte geen verbetering of herstel optreedt, kan God onze handen vullen met Zijn goedertierenheid en troost.

Jesaja zegt daarover in Jesaja 58:11 En de HEERE zal u voortdurend leiden, Hij zal uw ziel in dorre streken verzadigen, uw beenderen kracht geven; u zult zijn als een bevloeide tuin, als een waterbron waarvan het water nooit ontbreekt.

Gods rijke zegen gewenst,

Miel