Oktober 2014

Bulletin Date: 
zat, 11/10/2014

Geliefde broeders en zusters,

We hebben de laatste weken in de prediking intensief stil gestaan bij de brieven aan de 7 gemeenten die in Openbaring genoemd worden. De gemeente die een voorbeeld voor ons kan zijn is de gemeente te Philadelphia in Openbaring 3:7-13. Over deze gemeente wordt niets negatiefs gezegd en worden de kenmerken genoemd van een gezonde gemeente. Het gevolg is dat voor deze gemeente deuren geopend worden die niemand sluiten kan. Wat is dan deze geopende deur? En waarom wordt deze gemeente een geopende deur gegeven? Een van de voorbeelden van een geopende deur wordt beschreven in Handelingen 14. Paulus en Barnabas keren terug van het zendingsveld en doen verslag in de gemeente waar ze door werden uitgezonden. Ze riepen de gemeente bij elkaar en dan staat er in Handelingen 14:27 “Toen zij daar aangekomen waren, riepen zij de gemeente bijeen en deden er verslag van wat voor grote dingen God met hen gedaan had, en dat Hij voor de heidenen de deur van het geloof geopend had.” Je kunt dus ook zeggen dat God voor de heidenen een deur van geloof geopend had. M.a.w. heidenen kwamen tot geloof. Waarom werd juist voor deze gemeente de deur geopend en staat dat niet bij de andere gemeenten? Dit wordt aangeven door het woord want en omdat. Vier kenmerken worden genoemd.

  1. Want u hebt weinig kracht en

  2. U hebt mijn Woord bewaard en

  3. U hebt mijn naam niet verloochend en

  4. U hebt het bevel bewaard om Mij te blijven verwachten.

Deze kenmerken hielden in dat de gemeente niet vertrouwde op grote aantallen. Ze waren klein maar vertrouwden op de kracht van God. Ik ben er van overtuigd, gezien de geopende deur, dat de gemeente niet klein gebleven is. Bewust zijn van kleine kracht leidt tot groot vertrouwen in God en dat gaat in de regel gepaard met groei in aantal.

U hebt mijn Woord bewaard, betekent dat ze het Woord boven hun intellect of boven hun gevoel stond. Het was niet bij deze gemeente de regel als het goed voelt, dan is het goed. De regel was: komt het overeen met Gods Woord, ook al voelt het niet goed, toch willen we gehoorzamen.

De gemeenteleden verloochenden de Naam van Jezus niet. Ook al bracht hun dat in moeilijkheden, als het er op aan kwam dan stonden ze voor deze Naam.

En een belangrijk kenmerk was, dat ze de Heere Jezus bleven verwachten. We kunnen zo opgeslokt worden door het hier en nu. Met vandaag, gisteren en misschien nog met morgen en hier alle energie in steken. Dat betekent dat we geweldige dingen kunnen presteren, mooi huis, grote auto, fijne vakanties, geweldige carrière, aanzien en reputatie. Maar bezig zijn met de terugkomst van Jezus verandert je kijk op dingen. Richt je ogen niet alleen op aardse zaken maar ook op de hemelse. Dan wordt tijd geïnvesteerd daar waar Jezus is, wat blijvend is en dat is o.a. de gemeente van Jezus Christus. Doen we dit niet dan gaat de tijd naar je zelf, je huwelijk, je gezin, je werk, je hobby´s en wat overblijft aan de gemeente. Maar er blijft in de regel dan niets over, het wordt een sluitpost. Als we zo willen zijn als gemeente te Philadelphia betekent dit dat we als leden van deze plaatselijke gemeente deze kenmerken dragen. Een geweldige uitdaging met als gevolg: geopende deuren die niemand sluiten kan.

Gods zegen, Miel