Maart 2017

Bulletin Date: 
din, 28/03/2017

Geliefde broeders en zusters, 

We denken al het hele jaar samen na over eenheid. De basis voor deze eenheid vinden we in het gebed van de Here Jezus in Joh.17. Dit is een erg ingrijpend gebed, omdat dit gebed tot Zijn Vader gebeden wordt vlak voor het sterven van de Here Jezus.

Het is op zich een wonder dat we dit gebed kunnen lezen, want in dit gebed worden de diepste motieven en verlangens aan Zijn hemelse Vader blootgelegd. Als we zo´n gebed bidden is niet altijd gewenst dat anderen meeluisteren. Maar het is een ontzagwekkend uur wat er aanbreekt. Jezus vraagt de Vader om Hem te verheerlijken. Het doel van deze verheerlijking is het schenken van het eeuwig leven aan allen die Christus toebehoren.

Ik heb de zegeningen eens op een rijtje gezet om de omvang te begrijpen, de rijkdom proberen te omvatten, waar Jezus voor bidt en wat Hij ons schenkt. De Here Jezus noemt in Johannes 17:1-20 elf zegeningen die ons vanuit het leven met Hem geschonken worden.

 • De naam van God wordt geopenbaard (Joh. 17:9)

 • Gods woord wordt ons gegeven (Joh.17:8)

 • Bewaring wordt ons geschonken in Gods naam (Joh. 17:11)

 • Ons wordt de blijdschap van de Here Jezus gegeven (Joh. 17:13)

 • Bescherming voor de boze wordt geschonken (Joh. 17:15)

 • Heiliging in Gods Woord gegeven (Joh. 17:17)

 • Christus wordt ons geschonken die Zich voor ons heiligt (Joh 17:19)

 • De heerlijkheid van Christus wordt gegeven (Joh. 17:22)

 • Een liefdevolle relatie met de Vader wordt gegeven (Joh. 17:23)

 • Een blik op de heerlijkheid van Christus wordt geschonken (Joh.17:24)

 • De liefde van God ingeplant (Joh 17:26)

 

Ik heb deze zegeningen meermaals gelezen en nogmaals gelezen. Ik wil dit de komende dagen al biddend overdenken in mijn dagelijkse ontmoeting met de Here Jezus.

Ik heb dit uitgewerkt met de gedachte en hoop dat u dit niet even leest en dan weer weglegt. Dat u deze nieuwsbrief gebruikt bij je ontmoeting met de Here Jezus en 11 dagen lang een punt neemt en daarover nadenkt en God en Zijn Zoon dankt.

Dankbaarheid is zo belangrijk. Het bepaalt ons erbij wat we ontvangen hebben. Steeds weer opnieuw komt er een diepe verwondering als ik mag ontdekken welke rijkdom en beloften we in Hem hebben ontvangen.

Ik wens u Gods rijke zegen in het biddend overdenken van deze geweldige zegeningen.

In Jezus verbonden,
Miel