Juni 2012

Bulletin Date: 
zat, 23/06/2012

Geliefde broeders en zusters,

De Heilige Geest is als het ware de Koppelaar, de Huwelijksbemiddelaar en zijn rol is het om de bruid, de gemeente, veilig bij de Bruidegom, Jezus Christus, te brengen. Hij is er op gericht dat het hart van u en mij, van de bruid zich alleen maar richt op Hem. De bruid is op weg naar een Bruiloftsmaal en haar hart moet gevuld worden met één en al verrukking over de Bruidegom (Joh. 16:14).

Want wat bedreigt de bruid het meest? Dat haar hart onderweg naar Bruiloftsmaal gevuld wordt met iets anders dan de Bruidegom. Dat het verlangen van haar naar iemand of iets anders uitgaat dan naar haar Geliefde. De Bijbel noemt dat verlangen, wat een grotere rol gaat spelen in uw leven dan het verlangen naar de bruidegom, afgoderij.

Wat is afgoderij, hoe maken we onze afgoden? Een van onze kleinzonen vertelde mij over een project op school wat ging over Prehistorie. Hij had van klei amuletten gemaakt. De amuletten zouden alle boze afgoden afschrikken. Als we aan afgoden denken zijn we geneigd om dit te plaatsen in de Prehistorie of denken we aan afbeelden waar mensen voor buigen.

Een afgod in de Bijbel is echter alles wat belangrijker voor je is dan God. Alles wat je hart en verbeelding meer in beslag neemt dan God. Alles wat je zoekt om ervan te ontvangen wat God alleen kan geven. Een afgod, een namaak god is alles wat zo belangrijk voor je is, dat je zonder aarzeling het grootste deel van je passie, tijd, energie en financiële middelen hier aan besteed.

Het kan dus gaan om je gezin, je vrouw of man, je kinderen, je carrière, geld verdienen, prestatie of erkenning, zekerheid vinden in, controle hebben over, sociale status, het redden van je gezicht, belangrijk willen zijn, een romantische relatie, waardering van niveaugenoten, een veilige gerieflijke omgeving, om je schoonheid en zelfs om succes te hebben als christelijke predikant.

De Bijbel maakt duidelijk dat we afgodendienst niet kunnen beperken tot letterlijk buigen voor een beeld of het maken van amuletten. Het kan inwendig in ons hart plaats vinden zonder dat het letterlijk uitwendig gebeurd. In het middelpunt van je leven komt een geschapen ding of een mens in plaats van God. In Habbakuk 1:11 staat geschreven over de Chaldeeën “ een volk wat van zijn kracht zijn god maakt”. Afgoden dienst is dat men de kracht, de bevestiging, troost en veiligheid die God alleen kan geven zoekt in eigen kunnen, wijsheid of in andere geschapen zaken.

De Heilige Geest wil dit in ons leven toetsen en openbaren. Op eerst Pinksterdag deed ik na de preek een oproep om, als de Heilige Geest iets van dien aard in ons leven openbaarde, hier radicaal mee te breken. Ik deed een oproep om te gaan staan voor Gods aangezicht als antwoord op de oproep en teken van toewijding, ook naar de hemelse gewesten toe. Velen gingen staan, andere gaven zittend hun besluit te kennen aan God.

Dat wat er gebeurde beschrijft een proces in ons leven van heiliging. Heiliging door die de Heilige Geest in ons leven bewerkt in zijn diepe genade en barmhartigheid.

Gods zegen gewenst,

Miel