Januari 2020

Bulletin Date: 
don, 09/01/2020

Geliefde broeders en zusters,

Het jaarthema van 2020 is: Verlangen naar opwekking: heiliging.

De jaartekst 1 Petrus 1:15 Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel.

Zoals u weet, was vorig jaar het jaarthema: verlangen naar opwekking en dit verlangen is niet gestild. We willen de Heere God ons verlangen naar opwekking verder voorleggen en een van de gevolgen van een opwekking is dat gelovigen zich uitstrekken naar een heilige levenswandel. Dit verlangen komt tot uitdrukking in de jaartekst. Levenswandel gaat vooral om gedrag en handelen om God te verheerlijken in alles en daarin uw grote vreugde te vinden. Gedrag en handelen wat voortkomt uit een Bijbelse wijze van denken. Een denken overeenkomstig Gods gedachte. Ons gedrag en handelen wordt voor een groot gedeelte bepaald door wat we denken. Ons denken komt voort uit wie we zijn in Christus.

De eerste brief van Petrus, waar de jaartekst uit komt, is een brief die zeer actueel is in deze tijd. Het is een brief die geschreven is aan de vreemdelingen in de verstrooiing. Toen ik dat las dacht ik ja, we zijn vreemdelingen en verstrooid over de hele aarde. We hebben hier niet ons thuis. Het is hier niet onze eindbestemming. En dit vreemdelingschap en verstrooiing uit zich in een andere stijl van leven. Deze eerste brief van Petrus geeft ons aanwijzingen hoe te leven in een wereld die van God niet wil weten. Waar de mens zichzelf tot God heeft gemaakt. Deze brief helpt u om inzicht te krijgen hoe te leven in een wereld, die niet wil leven tot eer en heerlijkheid van God.

Hoe staande te blijven in een wereld die helemaal op drift is geraakt waar Paulus over schrijft in 2 Tim 3:1-3: En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God.

Dit vers beschrijft de tijd waarin we leven. Hoe blijf je als christen dan staande en hoe in deze maatschappij een heilige levenswandel te leven waar je omringd bent met mensen die liefhebbers zijn van zichzelf? Wil je meetellen op school, werk en vrienden, dan heb je een facebook pagina om te laten zien hoe geweldig hij of zij is. Hoe meer vrienden of volgers, hoe hoger je aanzien. Dit is een uiting van liefhebber te zijn van jezelf. De komende weken wil ik mij verder voorbereiden om over 1e Petrus brief te preken. Ik wil u aanmoedigen deze brief de komende weken te bestuderen en deze reis samen te maken.

Om meer en meer gestalte te geven aan onze roeping om gelijkvormig te worden naar het Beeld van Hem, die ons geroepen heeft uit de duisternis.

In Jezus liefde verbonden,

Miel