Januari 2018

Bulletin Date: 
don, 04/01/2018

Geliefde broeders en zusters,

het komende jaar 2018 is het jaar thema: gemeente zijn. De jaartekst die ons dit jaar begeleidt is:

1 Korinthe 12:27 “Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden.

De komende weken zullen we samen nadenken over de beelden die God gegeven heeft over Zijn gemeente zoals Bruid van het Lam, Lichaam van Christus, huis van God. Beelden die bepaalde aspecten van gemeente zijn benadrukken. Maar de grote vraag is toch voor ieder persoonlijk: waarom heb ik een gemeente nodig? Als we dit duidelijk hebben dan zullen de beelden ook veel meer tot ons hart spreken. Waarom heeft God Zich een gemeente verworven? Dit heeft alles met de heerlijkheid van God te maken. Het einddoel van alles is Gods heerlijkheid. Dat God Zijn heerlijkheid openbaart. Wat is het hoogste doel van uw behoud, uw verlossing? Is dat verzoening, verlossing, heiliging, kind van God te zijn, gered van de hel, gelukkig te worden? Wat is het uiteindelijke doel van uw redding? In Johannes 17:24 zegt Jezus: “Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die U Mij gegeven hebt

Het einddoel is dat wij Zijn heerlijkheid aanschouwen.

Als we alle goud, zilver en edelmetalen, de hele schoonheid van de schepping op een balans leggen en aan de andere kant de heerlijkheid van Christus, dan slaat de balans door naar Zijn heerlijkheid. Om nu voorbereid te worden op deze geweldige roeping en einddoel heeft de Here God de gemeente gegeven om ons te vormen naar het beeld van zijn Zoon. Om toegerust te worden tot dit einddoel (Efeze 4:12,13 en 2 Korinthe 3:18). Het is een heiligingsproces en een groei in liefde.

Groeien naar het beeld van Christus is een groei in karakter, een groeien in liefde. Groei in liefde kun je in drie fasen of drie niveaus beschrijven.

Eerste niveau van liefhebben:

Een mens is geschapen naar het beeld van God en een bijzonder kenmerk is dat we lief kunnen hebben. Dit liefhebben komt in eerste instantie tot uiting dat we onszelf liefhebben. De Bijbel gaat er ook vanuit dat we onszelf liefhebben (Mat. 22:39 u zult u naaste liefhebben als u zelf). Dit liefhebben van jezelf is door de zondeval verworden tot egoïsme. Ik houd van mijzelf en eigenlijk vind ik dat anderen dat ook moeten doen. Als je kijkt naar spelende kinderen onder de 3 jaar dan zie je dit duidelijk wat ik hiermee bedoel. En iedereen is zo met zichzelf bezig dat je tot de ontdekking komt dat het liefhebben van jou maar weinig mensen bezig houdt. Dat mensen vooral bezig zijn met eigen geluk en maar weinig oog hebben voor het geluk van mijzelf.

Het eerste niveau is: Ik heb mijzelf lief omwille van mijzelf.

Tweede niveau van liefhebben:

Ik hoor over God, christenen vertellen mij dat God van mij houdt, ik waardeer dat geweldig. Ik voel mij tot God aangetrokken. Eindelijk doet Iemand dat wat ik al van mijn geboorte verwachtte. Hij zal in mijn behoefte voorzien. God zal mijn leven beter maken. Als ik ziek ben, als ik geen baan heb, geen vrouw of man, geen huis. Hij zal voor mij zorgen. Ik kan besluiten om wel of niet naar een gemeente te gaan maar als ik er ben wil ik graag horen dat God van mij houdt, als ik ziek ben Hij mij geneest, genoeg financiële middelen heb. Samengevat: God zorgt ervoor dat ik gelukkig ben. Je kunt met deze gedachte naar een kerk gaan als naar een restaurant en wat je verwacht is goed eten. Als het niet smaakt of niet aan verwachtingen voldoet, dan probeer je een andere kerk. Geen groei en vruchtloosheid is het gevolg.

Het tweede niveau is: Ik houd van God omwille van mijzelf.

Derde niveau van liefhebben:

Naarmate men ouder wordt en je in de spiegel van Gods woord kijkt, begint het te dagen. Je verdient het niet altijd om geliefd te zijn. Je gaat opmerken in je leven dat het woord verkeerd een rol gaat spelen. Ik ben verkeerd en daarom doe ik verkeerd. Ik ben een zondaar en daarom zondig ik. De schuld die zich ophoopt zoekt een uitweg en je gaat beseffen dat je vergeving nodig hebt. Je gaat zien dat Jezus zijn leven gegeven heeft om deze schuld op zich te nemen en hiervoor te betalen. Jezus is goed, alleen God is goed. Je omarmt zijn verlossing, Hij wordt de schat van je leven.

Je hebt God lief omwille van God.

En hierin groei je verder. Je gaat de schoonheid van Christus zien en er komt een verlangen om te leven voor Zijn heerlijkheid en glorie. Je hebt God lief en het middelpunt van je leven wordt dat Hij zijn glorie en heerlijkheid door je leven mag tonen. Dan wordt ziekte een gelegenheid om te bidden met de woorden: Here als u zich het meest verheerlijkt om mij te genezen, genees mij dan. Heer als deze ziekte er toe leidt dat ik U meer verheerlijk dan is dit genoeg. Geef mij dan kracht om dit te kunnen dragen. Dan zoek je in de gelegenheden en omstandigheden niet krampachtig om verlichting maar zoek je Gods heerlijkheid. Met je vreugde en diep verdriet, met pure rouw en rouwproces kom je bij Hem. Met het gebed Heer geef mij kracht, troost, liefde geduld in dit alles zodat: Uw naam verheerlijkt wordt.

Derde niveau: Je hebt God lief omwille van God en in de omstandigheden zoek je een weg om Gods heerlijkheid en glorie te tonen.

Voor dit groeiproces in liefde en groei in karakter van de Here Jezus, heb je broeders en zusters nodig. Heb je de bedieningen en de gaven van de Heilige Geest die aan de gemeente gegeven zijn, nodig.

Laten we ons hier naar uitstrekken om verder te groeien, persoonlijk, en als gemeente tot eer en glorie van Hem.

In Zijn liefde verbonden,

Miel