Januari 2014

Bulletin Date: 
zat, 04/01/2014

Geliefde broeders en zusters,

We hebben een bewogen jaar achter de rug met veel indrukwekkende gebeurtenissen. Een van deze gebeurtenissen was het plotseling overlijden van onze geliefde Dorie Fahner. Dit heeft een onuitwisbare indruk op ons allen gemaakt. Haar begrafenis herinneren we ons als een begrafenis van een Koningsdochter.

Ook vierden we het 30 jaar bestaan van de gemeente en afscheid van Cork en Ruth. Momenten om met grote dankbaarheid terug te kijken en Gods trouw, genade, liefde en barmhartigheid te zien. Ook een moment om vooruit te kijken. Wat willen we graag bereiken in de komende vijf jaar die voor ons liggen? Welke plannen leggen we voor Gods aangezicht?

Ik heb daar al iets over gezegd bij het feest van 30 jaar bestaan van Christengemeente te Roermond. De volgende vragen zijn belangrijk als we hierover nadenken: Wat? Hoe? Waarom?

Wat?

  • Onze missie is: Jezus vinden, volgen en verkondigen

  • Wat hebben mensen nodig? Of beter gezegd wie hebben mensen nodig? Wat mensen nodig hebben is Jezus te vinden. Het vinden van antwoorden op het doel en zin van ons leven, om geborgenheid en onze eeuwige bestemming te weten is onlosmakelijk verbonden met het vinden van Jezus.

  • Wat mijn vrouw, mijn kinderen, ons gezin, buren, collega´s, de gemeenteleden nodig hebben is een man gevormd naar het beeld van de Zoon. Iemand die Jezus volgt.

  • Wat mensen om u heen nodig hebben is dat mannen, vrouwen, tieners en jongelingen een geur, een sieraad en brief zijn van Jezus. Mensen die, door een veranderd leven, Jezus verkondigen.

Hoe?

  • We willen in onze gemeente excellente erediensten op zondag. Dat begint bij een gastvrij welkom als leden en gasten binnenkomen, aansprekende zangdiensten, techniek, presentatie, aankleding van de zaal. Alles gericht op de visie dat God geëerd en mensen gediend worden. Preken die aansluiten bij wat mensen in hun leven nodig hebben, die ons leven een andere wending geven. Onderwijs om ons te vormen naar het beeld van Christus. Heerlijke koffie en thee, lekkers voor de kinderen. Als mensen naar huis gaan, ze een ontmoeting met God en een ontmoeting met mensen hebben gehad. Ontmoeting met mensen die God kennen en Hem liefhebben.

  • We willen excellent kinder-, tiener-, en jeugdwerk. In het kinderwerk indrukwekkend onderwijs. In ons hart het gebed en de visie dat als kinderen de zondagsschool verlaten ze wedergeboren zijn. Natuurlijk in diepe afhankelijkheid van Hem die alleen wedergeboorte kan geven. Indrukwekkend onderwijs en mensen die voorbeelden zijn, die het waard zijn om te volgen. Mensen die opwekken tot een positieve jaloersheid, die ertoe zal leiden dat er in onze kinderen een verlangen geboren wordt om zich uit te strekken dat ook te ontvangen. Namelijk dat Jezus ons hoogste geluk is.

  • We willen huiskringen vormen waar mensen worden verzorgd, aandacht krijgen. Zorg die gegeven wordt vanuit en rondom Gods woord. Waar voor mensen gebeden wordt en waar je iets te brengen hebt en kunt ontvangen. Geleid door echtparen of alleen gaanden die herders zijn.

Waarom?

  • Er is maar een reden en dat is om te leven tot Gods eer en heerlijkheid. Dat de Heere Jezus de eer, glorie en aanbidding ontvangt. Dat midden in onze gemeente zichtbaar zal zijn dat Jezus Verlosser, Geneesheer en Koning is.

Dit zijn onze motieven en plannen voor de komende 5 jaar.

Gods rijke zegen gewenst en een voorspoedig 2014,

Miel