Januari 2012

Bulletin Date: 
zon, 08/01/2012

Geliefde broeders en zusters,

De dank,- en getuigenis dienst op 1 januari jongstleden was zeer indrukwekkend. De getuigenissen van vele broeders en zusters waren als het ware gedenkstenen om niet te vergeten hoe goed en barmhartig God is. De terugblik op het jaar 2011 bepaalde ons erbij hoe veel geestelijk leven en zegen God geeft in de gemeente. De doopdienst, het trouwen van Bart en Shirley, Marijn en Ester, Anne en Ruben, de vele echtparen die in het midden van de gemeente bekent maakten dat ze een kind verwachten. De geboorte en het opdragen van kinderen raakte ons hart en vulde het met ontroering en dankbaarheid naar God.

Ook werd in deze dienst het jaar thema en jaartekst voor 2012 bekend gemaakt. Het jaarthema is:

“Jezus zien en ervaren en intens van Hem genieten.”

De jaartekst voor 2012 is

Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien”.

Dit is een uitspraak van de Heere Jezus in Joh. 7:38

Wat Jezus hiermee bedoelt, is dat degene die komt en drinkt, die in Hem gelooft, zo'n overvloed van zegen van Hem zal ontvangen dat hij als het ware overstroomt en een fontein wordt. Dit tot diepe vreugde van zichzelf en tot zegen van anderen. Deze stromen van zegeningen hebben betrekking op de zegeningen van de Heilige Geest, die degene die in Hem geloven ontvangen zullen. Als we ons dit jaar willen uitstrekken om meer van Jezus te zien en te ervaren, tot verheerlijking van Gods Naam, dan is het de Heilige Geest die dit openbaart in ons midden. We zullen ons eerst persoonlijk dienen uit te strekken om op deze uitnodiging van Jezus, om te komen en te drinken, in te gaan. Vandaar uit zullen we de genade en de kracht ontvangen om anderen, die Jezus niet kennen, door ons leven met Hem in contact te brengen zodat ze zelf deel krijgen aan deze belofte.

Ik heb zelf een enorm verlangen om te komen en te drinken van dit levende water en voortdurend vervuld te worden van de Heilige Geest. Om God te verheerlijken en mensen te bereiken met het evangelie. Dit jaar zullen we regelmatig over de Heilige Geest nadenken en onderwijs geven o.a. door de prediking op zondag. Belangrijk is om te ontdekken dat de Heilige Geest gekomen is om ons heilig te maken door ons Gods aanwezigheid door zijn Zoon Jezus Christus bekend te maken. Het onderwijs over de Heilige Geest van Jezus zelf in Johannes 14,15,16 zal het uitgangspunt zijn, waardoor we ook de gaven en de vrucht van Gods Geest veel beter zullen begrijpen en in ons leven zullen ervaren.

De eerste vereiste is echter wat Jezus voorafgaand zegt: “Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.” De goedheid van God verzadigt maar maakt ook dorstig naar meer. We willen bidden dat we als gemeente er naar verlangen om vervuld te worden. Dat er een diepe heilige onvrede zal zijn als er een gebrek aan verlangen zal worden geconstateerd en we voor elkaar op de bres gaan staan en elkaar aanmoedigen om te komen en te drinken.

We zien verlangend uit naar wat God in ons midden bewerkt dit jaar. Hoe Hij zichzelf verheerlijkt in ons midden door verandering in ons karakter naar dat van Jezus Christus en door wedergeboorte te schenken aan mensen die God zochten en die wij het evangelie mochten verkondigen.

Gods rijke zegen gewenst,

Miel