Augustus 2019

Bulletin Date: 
zon, 08/09/2019

Geliefde broeders en zusters,

In de vakantieperiode ben ik begonnen met een nieuwe serie over lijden om Christus wil. Ik werd hierbij bepaald toen ik een boek las van Dietrich Bonhoeffer. Hij is een Duitse predikant die in de tweede wereldoorlog omwille van zijn geloof in de gevangenis komt. Hij werd in april 1943 gearresteerd na de ontdekking dat er geld, om joden te helpen ontsnappen naar Zwitserland, door hem bemiddeld was. Hij stond terecht voor hoogverraad. Na de mislukte aanslag van 20 juli 1944 op Hitler, kwam zijn betrokkenheid met de groep officieren aan het licht en werd hij ter dood veroordeeld. Tot de voltrekking van het vonnis werd hij in diverse gevangenissen en concentratiekampen ondergebracht, als laatste in Flossenbürg. Het vonnis werd pas op 9 april 1945 voltrokken, minder dan drie weken voordat de stad werd bevrijd. Zijn laatste woorden voordat hij werd opgehangen, waren: “Dit is het einde, voor mij het begin van het leven.”

Dietrich Bonhoeffer verkondigde het evangelie met grote passie en zijn betoog was dat de navolging van Christus de bevrijding van mensen betekent. Ik werd erg geraakt door de oproep tot navolging van Christus. De oproep dat de navolging van Christus een wegroepen is uit de bindingen van deze wereld. Het is het sterven van de oude mens in de ontmoeting met Jezus Christus. Wie de weg van navolging van Hem inslaat, geeft zich in de dood van Christus. Zoals ik in de preek van 4 augustus heb besproken doet de Heere Jezus, bij zijn eerste aankondiging in Markus 8: 31-38 van zijn lijden en verworpen worden, de uitnodiging Hem te volgen door jezelf te verloochenen en je eigen kruis op te nemen en Hem te volgen. Je kruis opnemen is het lijden dat voortkomt uit je gebondenheid aan Christus te aanvaarden en niet uit de weg gaan. Navolging is gebondenheid aan de lijdende Christus.

Daarom is het lijden van de christenen niet iets verwonderlijks. Ik citeer uit het boek Navolging waar Dietrich Bonhoeffer het volgende schrijft: “Wie zijn kruis niet wil opnemen, wie zijn leven niet wil geven tot lijden en tot verwerping door mensen, die verliest de gemeenschap met Christus, die is geen volgeling”

Dit citaat is de aanleiding geweest om een serie preken voor te bereiden die over het lijden gaan. Lijden om Christus verheerlijking staat zeker in direct verband met ons jaarthema: verlangen naar Opwekking. Opwekking betekent van Zijn Verlosser getuigen en hiervoor willen lijden. Het tegenovergestelde van navolgen is zich schamen voor Christus, zich schamen voor het kruis. Kenmerken van geestelijk dood zijn. Laten we niet de comfort zoeken maar als het lijden voor Hem op ons pad komt, hier niet voor te vluchten of dit te omzeilen maar het lijden voor Hem, uit Zijn Hand aanvaarden tot eer en glorie van Hem die voor ons geleden heeft.

In Hem verbonden,

Miel