Augustus 2012

Bulletin Date: 
woe, 22/08/2012

Geliefde broeders en zusters,

In de gemeentevergadering van april van dit jaar hebben we nagedacht over belemmeringen in groei van een plaatselijke gemeente. Een van de zes belemmeringen die ik toen genoemd heb om te groeien in diepte en daardoor in aantal is:

 “Er zijn geen bekwame mensen om te kunnen groeien of ze zijn niet beschikbaar”.

Om door te groeien dienen we ons verder te ontwikkelen in leiderschap en verdere groei in de teams. Als het gaat om opbouw van de eredienst, muziek, techniek, kinderwerk, jeugdwerk, herderlijke zorg voor elkaar, evangelisatie, gastvrijheid (welkom-team, koffie-team) huiskringen, vrouwensamenkomsten, team wat decoraties verzorgd op zondag morgen enz. dan willen we ons er naar uitstrekken hierin verder te ontwikkelen.

 Vandaar dat we ons in 2011 als oudsten het doel gesteld hebben, om het oudstenteam en aantal diakenen in onze gemeente uit te breiden. We willen in september 2012 de procedure hiervoor starten en zullen dit op woensdag 29 augustus in de gemeentevergadering verder toelichten.

Al deze ontwikkelingen als het gaat over uitbreiding van leiding, uitbreiding van teams, zoeken naar andere huisvesting, meedoen aan project “Er is meer” is gefocust op een grote gedachte namelijk:

we willen als gemeente het verschil maken!

In Mattheus 24: 26-42 beschrijft Jezus de dagen voor Zijn komst. Als je de beschrijving leest is er in eerste instantie niets verkeerd aan waar mensen hun leven mee vullen, waar ze mee bezig zijn. Er wordt gesproken dat mensen bezig zijn met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, zoals in de dagen van Noach. Eten en drinken is noodzakelijk voor het in stand houden van het leven van de mens. Huwen en ten huwelijk geven voor de in stand houding van het menselijk geslacht. Jezus noemt hier oppervlakkig gezien geen zonden, het zijn goede dingen. Maar wat was er aan de hand in de dagen van Noach? Men ging gewoon door met de dagelijkse zaken, eten, drinken, huwen en ten huwelijk geven, terwijl het oordeel boven hun hoofd hing. De mensen waren bezig als of het leven alleen maar bestaat uit eten en drinken en genieten. Als we maar genieten, als het maar goed voelt. Als ik zo om mij heen kijk is deze beschrijving van de dagen van Noach zeer treffend van toepassing op de tijd waarin we nu leven.

Laten we als gemeente, zoals Noach en zijn gezin in die dagen, het verschil maken. Hij bouwde aan de ark in geloof, want hij kon zich geen voorstelling maken hoe dit oordeel zou worden uitgevoerd. Er was namelijk nog nooit een druppel regen gevallen. Hij bouwde en bouwde en elke hamerslag was een getuigenis voor zijn omgeving. Hij maakte het verschil omdat hij niet alleen bezig was met eten en drinken en huwen en ten huwelijk geven. Alles goede zaken en een geschenk van God. Hij was ook samen met zijn gezin bezig met de dingen van God, met de dingen die eeuwig zijn. Noach en zijn gezin waren bezig met het beste en niet alleen met het goede.

Het seizoen begint, de vakantie ligt achter ons. We verheugen ons wat God gaat doen. Laten we elkaar aanmoedigen om daar waar we zijn als leerling van Jezus Christus het verschil te maken. Laten we elkaar aanmoedigen en ons er naar uit strekken om als gemeente het verschil te maken in deze omgeving.

Gods zegen gewenst,

Miel