April 2013

Bulletin Date: 
vri, 05/04/2013

Geliefde broeders en zusters,

Richard Wulmbrand, een Roemeense predikant die bekend is geworden door zijn strijd voor de ondergrondse kerk en zelf hiervoor veel geleden heeft zei ooit eens het volgende: “Op een zondagsschool vertelde een dominee van de kruisiging en de dood van de Heere Jezus. Een kind zei na afloop “dat kan niet waar zijn”. Waarom niet vroeg de dominee? Als dat waar is, antwoordde het kind, zou u tranen in de ogen hebben gehad toen u het vertelde. Richard Wulmbrand zei toen “zulke voorvallen leerden mij hoe ik moest preken”.

We hebben als gemeente een droevige en zeer intensief eerste kwartaal mee gemaakt. Op de laatste gemeente vergadering hebben we terug gekeken wat er allemaal gebeurd is. Het aanstellen van oudsten en diakenen, conferentie op Stokershorst, studiedag met Henk Binnendijk, Pijlercursus, het ontslapen van Dorie en de begrafenis. We hebben Goede Vrijdag gevierd en de opstanding van de Heere Jezus uit de dood herdacht.

Zeker het ontslapen van Dorie en het vieren van Goede Vrijdag en de Opstanding van Jezus bepalen ons waar het om gaat. Jezus die alle macht en heerlijkheid gegeven is, wendt dit niet aan zoals in Psalm 2 beschreven staat om de heiden, ons dus, te verpletteren met een ijzeren scepter. Hij slaat ons ook niet in stukken als aarde werk. God had Hem alles in handen gegeven (Joh. 13:3) en wat doet Hij ermee? Hij begon de voeten van de discipelen te wassen.

Wat een voorbeeld, hoe moeilijk voor ons om Hem te volgen. Wat een Heer die Zijn leven aflegt voor ons. Wat een Vader die Zijn geliefde Zoon geeft voor de vergeving van zonde en verzoening met Hem.

Ik hoop en bid dat u dat kent in uw leven dat u regelmatig tot tranen geroerd bent als we dit overdenken. Zeker in het licht van de hoop waarin we leven, dat we onze geliefden die in Hem ontslapen zijn weer terug zien. Dat Hij dit volbracht heeft en wij de eeuwigheid nodig hebben om te begrijpen wat dit gekost heeft. Dat Hij omwille van u arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden.

We starten 14 april met het thema Een hart voor mensen. Leren liefhebben zoals Jezus dat deed. Hij richtte zich eerst op het liefhebben van de Vader en daarna op de mensen om zich heen. Laten we ons in deze 40 dagen vooral aanmoedigen in het liefhebben van de drie enig God. Zij vullen ons dan met zoveel liefde dat iedereen in onze omgeving zal worden aangeraakt door deze Liefde.

Gods rijke zegen toegewenst,

Miel