Studiedagen "Gemeente en eindtijd"

Dit jaar willen we een drietal studiedagen houden rond het centrale thema ‘Gemeente en eindtijd’.

We zien om ons heen hoe de maatschappij waarin we samen leven heel snel verandert. En als christenen worden we bijna dagelijks met vragen geconfronteerd hoe we vanuit ons christen-zijn naar allerlei gebeurtenissen en veranderingen moeten kijken.
En wat heeft de bijbel ons hierbij te zeggen?

We hebben Oscar Lohuis gevraagd om hierover te komen spreken in deze studiedagen.
Oscar is lange tijd voorganger geweest van twee verschillende gemeenten.
Nu heeft hij een fulltime bediening als gastprediker, evangelist en bijbelleraar.
Hij heeft enkele boeken geschreven en schrijft artikelen voor verschillende bladen.
Oscar is getrouwd met Loïs en samen hebben ze vier kinderen.

De eerste twee lezingen hebben als thema:  Gemeente zijn in de eindtijd.
We willen dan stilstaan bij de uitdagingen waar we als plaatselijke gemeenten in deze tijd mee geconfronteerd worden.
Dan denken we o.a. aan Mattheüs 24 en aan het lijden, de vervolging, wetsverachting, verkillen van de onderlinge liefde, dwaalleringen, valse profeten, waar de bijbel over spreekt.
Hoe gaan we hier als christenen en als gemeenten mee om? En hoe bereiden we ons hierop voor?

De data voor deze beide lezingen zijn:

  • Woensdag 13 maart 2024
  • Woensdag 18 september 2024

De derde studiedag heeft als thema:
Profetieën over de eindtijd die reeds vervuld zijn en welke nog vervuld zullen worden?
Wat betekent dit voor ons als plaatselijke gemeenten?
 
De datum van deze lezing is:

  • Woensdag 20 november 2024

Plaats van de bijeenkomsten is:

Baexheimerhof.
Kerkstraat 1a
6095 BD Baexem

De avonden beginnen om 20 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur.
De toegang voor deze dagen is vrij. Er zal een collecte worden gehouden om in de kosten te voorzien.

We zien deze dagen ook als gelegenheden van ontmoeting en bemoediging voor christenen uit het zuiden en uit België.