De zin van lijden, deel 2

Spreker: 
Miel de Rechter
Audio: 
Datum: 
zon, 08/09/2013

Vervolg van deel 1, 2 sept 2013.
Besef dat GODs wegen ondoorgrondelijk zijn.