De Schat van de Gemeente

Spreker: 
Wim Stoorvogel
Audio: 
Datum: 
zon, 27/10/2013

De Schat van de Gemeente

Gelijkenis van de Schat en de Parel

Mattheüs 13:44-50

Roermond - 27 oktober 2013

 

Wat zoeken mensen in de gemeente? Er is maar één echt goed antwoord: Jezus. En de Here Jezus heeft beloofd: waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden. Wat is het vinden van Jezus ons waard? Daar gaan deze twee gelijkenissen over.

 

1. Openbaring van de toekomst

  • God doet niets zonder dat aan Zijn profeten te openbaren

Amos 3:7 - Zo doet God, de HEER, niets zonder dat Hij zijn plan heeft onthuld aan zijn dienaren, de profeten.

Het belangrijkste in onze mensengeschiedenis is de gemeente van Jezus. Zelf geeft Hij openbaring over de toekomst van het Koninkrijk en de gemeente in de 7 gelijkenissen van Mattheus13 en in de 7 brieven in Openbaring 2 en 3.

Mattheus13:35b - Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet: ‘Ik zal het woord nemen en spreken in gelijkenissen; ik zal bekendmaken wat sinds de grondvesting van de wereld verborgen was.

 

  • De schat in de akker en de gemeente van Sardes

Openbaring 3:1b (HSV) - Ik ken uw werken, en weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood.

Er is een loonwerker die voor een schamel loon de akker van een ander bewerkt. Het is leven, maar geen leven en overvloed. Hij vindt een schat. Wat wordt er gevonden in Sardes? Sola Fide, Sola Gratia en Sola Scriptura! Maar wat doen ze ermee? Jezus tot Sardes: Bedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u.

 

  • De parel en de gemeente van Filadelfia

Het grote verschil met Sardes is dat zij leeft in de verwachting van de wederkomst en de drie sola’s zijn daar praktijk: geloofszending, het Woord bewaard, leven uit de genade bij dè Naam. Openbaring 3:8 (HSV) - Ik ken uw werken. Zie, Ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht en toch hebt u Mijn Woord in acht genomen en Mijn Naam niet verloochend.

 

Mattheüs 13:51,52 - Hebben jullie dit alles begrepen?’ ‘Ja, ‘antwoordden ze. Hij zei hun: ‘Zo lijkt iedere schriftgeleerde die leerling in het koninkrijk van de hemel is geworden op een huismeester die uit zijn voorraadkamer nieuwe en oude dingen te voorschijn haalt.’

Leerling zijn van Jezus gaat vooraf aan kennis van de Bijbel. Jezus onderwijst door middel van gelijkenissen verborgenheden, zodat elke geestelijke leraar de gehele Bijbel met elkaar in verband kan brengen.

 

In deze twee gelijkenissen gaat het om een koopman die zoekt en een dagloner die werkt. Het gaat om het genieten van de parel tegenover het bezitten van een verborgen schat. De werkwoorden in de gelijkenissen zijn: zoeken, vinden, heengaan en verkopen, en kopen.

 

2. Zoeken

De dagloner werkt voor een schamel loon. Hij is niet op zoek. Werkheiligheid is afmattend en geeft maar loon voor een dag. De koopman zoekt mooie parels. Zoeken naar parels is wel avontuurlijk, maar je weet nooit of je wat vindt.

Zoeken kent een aantal vereisten: het is niet passief, maar actief, het vereist inzicht in de Bijbel en je zoekt met een doel: Jezus.

Mattheüs 7:7 - Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan.

De schat ligt in de modder van de akker. Een oester verweert zich tegen ongerechtigheid door er een parel van te maken. Het vuil van de wereld verandert in genade. Romeinen 5:20b - waar de zonde toenam, werd ook de genade steeds overvloediger.

 

3.Vinden

Het Koninkrijk is niet te verdienen. Het is genade dat de dagloner de schat vindt; de koopman de kostbare parel. Wat de koopman vindt is opmerkelijk. Hij vindt niet wat hij zoekt: mooie parels, maar hij vond iets wat oneindig beter is: een enkele parel van zeer grote waarde en schoonheid.

Kolossenzen 2:2,3 - Opdat ze tot de volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen, tot de kennis van Gods mysterie: Christus, in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen.

 

4. Heengaan en verkopen

Eerst zullen de kosten berekend moeten worden om de schat of de parel in je bezit te krijgen. De vraag is: is de Heer Jezus mij alles waard?

Lukas 14:33 - 33 - Zo zal dus niemand van u, die niet afstand doet van al wat hij heeft, mijn discipel kunnen zijn.

Deze twee gelijkenissen bevatten de feitelijke verklaring voor het gedrag van veel onbekeerde mensen. Zij zijn wat ze zijn omdat ze niet echt denken dat het de moeite waard is anders te zijn. Zij zijn bang beslissingen te nemen. En op die manier komen zij maar al te vaak voor eeuwig om!

 

5. Kopen

Er dient goed over nagedacht te worden. Maar aan de andere kant heb je geen keuze en de tijd is beperkt. De dagloner en de koopman vragen geen offerte, doen geen bod, maar betalen de prijs. Beiden waren ervan overtuigd dat zij iets hadden gevonden van enorme waarde. Zij waren ervan overtuigd dat zij goede zaken deden.