De heerlijkheid van Christus in de vernedering van Zichzelf

Spreker: 
Miel de Rechter
Audio: 
Datum: 
zon, 25/10/2009